Kursets indhold og form

STUDIETS INDHOLD OG FORM

Indhold

Tegning, maleri, collage, grafik, fotografi, skulptur, installation, video og elektronisk billedbehandling.

Eksempler på tredimensionelle udtryk kan være: skulptur, relief, installation etc.  Der vil ligeledes blive eksperimenteret med forskellige blandformer.

I projektmodulerne vælger eleverne selv udtryksform, teknikker og materialer.  Herunder kan forskellige blandformer også indgå.

 

Udstillinger 

Gennem uddannelsen deltager eleverne løbende i udstillingsaktiviteter og opøves herigennem i billedkunstnerisk formidling.

 

Afslutning 

Kurset afsluttes med en repræsentativ udstilling af elevens værker. Disse bedømmes og kommenteres af censorpanelet.

 

Årsvurdering 

Ved afslutning af hvert skoleår vurderes elevens standpunkt/værker. Denne vurdering vil ligge til grund for det videre kursusforløb. Såfremt eleven ikke viser den fornødne udvikling, kan eleven ikke fortsætte.

 

Censorer 

Ved optagelses-, års-, og afslutningsvurderinger medvirker en extern censor, kulturskolelederen, koordinatoren for billedkunst og 2 billedkunstlærere fra Esbjerg Kulturskole.

 

Kursusbevis 

Der udfærdiges et kursusbevis, der dokumenterer, at eleven har gennemført BGK-kurset.

 

Henvendelse 

Nærmere oplysning om optagelse kan fås ved henvendelse til BGK afd. leder Marie-Louise Exner på tlf. 29926109