Kursusorientering

KURSUSORIENTERING

 

Start

Studieåret begynder i uge 34

 

Varighed 

Esbjerg Kulturskoles BGK-linie er et kursus, som kan strække sig fra 1 til 3 år

 

Kombination med anden skoleundervisning 

Det vil være individuelt, om eleverne kan klare kurset sideløbende med f.eks. 9.-10. kl. eller gymnasiet.
Elever på Esbjerg Gymnasium kan få tilrettelagt et 4-årigt skoleforløb med henblik på at gøre det lettere samtidigt at følge BGK-undervisningen, der så ligeledes kan strække sig over 4 år.

Er man gymnasieelev i Esbjerg Kommune: Esbjerg Gymnasium, Rybners Gymnasium og HF, Ribe Katedralskole eller går på en anden ungdomsuddannelse, kan man blive optaget på Esbjergordningen, der giver studerende fleksible vilkår på ungdomsuddannelser for elitekulturudøvere. Ordningen er et samarbejde mellem Kulturskolen og ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Esbjerg Kommune, der skal sikre udøveren frit valg af studieretning og optimale betingelser for at kombinere uddannelse og opøvelse af færdigheder på et højt niveau inden for en bestemt kunstart.
Ordningen tilbyder:

  • Mentorordning
  • Supplerende undervisning
  • Mulighed for bodyordning

Man skal godkendes til denne ordning, hvilket bl.a. indebærer, at man skal være optaget på feks et BGK - og personligt kan udvise ansvar, vilje og have struktur på hverdagen.
 

 

 

Sted 

Undervisningen foregår i Kulturskolens lokaler, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg.

 

Skemalægning 

Timerne ligger fortrinsvis onsdage og torsdage mellem kl. 17-21.

Oveni undervises der 3 -4 weekender om året plus ekskursioner og en eller flere studierejser.

Yderligere oplysninger

Grundkurset sigter mod optagelse på kunstakademierne samt andre videregående billedkunstuddannelser. 

Kurset er ikke adgangsgivende 

Elever, som ikke stiler mod en professionel uddannelse, kan på lige fod med de øvrige søge optagelse. 

Undervisningen starter medio august 

Kurset er ikke SU-berettiget 

Det koster 3.090 kr. årligt at gå på et BGK.  Opkrævningen sker i 2 rater; 1. oktober og 1. januar.

 

Vi ønsker:

  • studerende, der tør vælge. 
  • studerende, som kan indgå aktivt på et hold. 
  • studerende, som er nysgerrige, undrer sig og udfordrer bredt kunstnerisk. 
  • studerende, som kan sanse og iagttage samt har evnen til at omskrive og abstrahere.