Musik

Velkommen i Musikafdelingen !

 

 "Musik er fitness for hjernen..." - Kjeld Fredens, hjerneforsker

 

 

Tilmelding til Kulturskolens fag ('klik' her)