Musik for de 0-5 årige

Musik for de 0-5 årige

Kulturskolens hold for de 1–5 årige hjælper med at stimulere børnenes musiske, sproglige, sociale og motoriske udvikling gennem leg, sang og spil.

 

Esbjerg Kulturskole tilbyder Musikalsk Legestue, som er musikundervisning for 1 – 5 årige.

Vi synger, spiller, danser, tumler, fantaserer og leger med musikken. Vi oplever glæden ved sang og musik sammen med andre musikglade børn og voksne. De voksne får genopfrisket gode gamle børnesange og lærer en masse nye sange, remser og sanglege. 
Undervisningen tager udgangspunkt i aldersgruppen, så sprog, sanser, motorik og musiske evner stimuleres og udvikles. 

1 årige:

Vi leger, synger, hygger os og har det dejligt sammen om musikken. Vi stimulere børnenes motorik, kropsbevidtshed og sprog. Vi løber, danser, tumler og har det sjovt. Vi spiller på rasleæg, leger med ærteposer og bruger faldskærm og andre remedier.

2 og 3 årige:

Børnenes sprudlende sproglige udvikling og forståelse stimuleres gennem musik og bevægelse, deres fantasi og forestillingsevne udfordres. Sammen oplever vi musikken og finder på skøre ting.
Vi spiller på xylofon, klokkespil og rytmeinstrumenter og leger med ærteposer, bolde og andre ting.
På musikalsk legestue for 2 og 3 årige deltager en voksen og et barn sammen. 

4 - 5 årige:

Vi fantaserer og leger. Gennem små fortællinger og eventyrlige sange, er børnene med til at musicere.
Børnene spiller deres første sammenspil og introduceres for de første rytmer og noder. 
Undervisningen for 4 – 5 årige er uden voksne. Nogle gange er de voksne med i lokalet og med til undervisningen, men størstedelen af undervisningen er kun for børnene.

Børnene kan kun tilmeldes hold, der svarer til deres alder.

Fakta:

1 - 5-årige
Holdstørrelse: Maks. 10 børn
Undervisningsgange: 24 gange
Lektionslængde: 45 min.