Kursusorientering

Kursusorientering

Varighed 
Kurset er tilrettelagt som et 3-årigt forløb, idet der dog er mulighed for dispensation.

Sted 
Undervisningen foregår i Kulturskolens lokaler Islandsgade 50, 6700 Esbjerg. 

Skemalægning 
Det tilstræbes at tilrettelægge undervisningen så fleksibelt som muligt, således at der tages hensyn til elevernes bopæl samt evt. anden skolegang. 

Kombination med anden skoleundervisning 
Det vil være individuelt om eleverne kan klare kurset sideløbende med f.eks. 9.-10. klasse eller gymnasiet. Elever på Esbjerg Gymnasium kan få tilrettelagt et 4-årigt gymnasieforløb, med henblik på at gøre det lettere samtidig at følge MGK-undervisningen, der så ligeledes strækkes over 4 år.