Skolemusik

Skolemusik

På de fleste folkeskoler i kommunen er det en særlig udpeget kontaktlærer, der organiserer Kulturskolens skolemusik.

Der udarbejdes og omdeles en "lokal brochure" med de tilbud, der findes på din skole.
Både elever og forældre kan altid henvende sig til skolens kontaktlærer og få råd og vejledning om frivillig musik.
Netop dét, at undervisningen foregår på elevernes hjemskole og varetages af lærere fra skolen og Kulturskolens undervisere, er skolemusikkens styrke, idet det giver alle elever mulighed for at deltage.
Der undervises i musikalsk forskole, kor, instrumental- og orkesterspil.

Hver skole har sine traditioner, men på alle skoler er Kulturskolens skolemusik en vigtig del af ikke bare skolens, men også lokalsamfundets musikliv, sådan som det har været det siden skolemusikkens begyndelse i 1948!

Der afholdes et ikke ringe antal koncerter på skoler og plejehjem samt i kirker og centre.

Børnene i skolemusikken inviteres også i årets løb til flere spændende arrangementer som fx forskoledag, blokfløjtedage, korstævner og  Musikdag i Myrthue.

Kulturskolen inviterer hvert år til 6. klassernes MusikEvent i Islandsgade. Her får eleverne lov at beskæftige sig med sang og dans en hel dag og afslutningsvis at optræde for hinanden for derved at blive inspireret til fortsat musikudøvelse.