OrkesterMester

OrkesterMester på Præstegårdsskolen

For fuld musik sætter Præstegårdsskolen Urban og Esbjerg Kulturskole ind på ambitionen om, at kultur skal være for alle. Som en del af den nationale OrkesterMester-ordning lærer eleverne at spille instrumenter, så de kan være med i skolens eget symfoniorkester.

 
 

Esbjerg Kulturskole vil genoplive traditionen for skoleorkestre, og et nyt samarbejde med den nationale OrkesterMester-ordning er et vigtigt skridt på vejen. Det betyder nemlig, at Præstegårdsskolen Urban allerede fra næste skoleår bliver makker med Esbjerg Kulturskole og får sit eget symfoniorkester.

Det er selvfølgelig Præstegårdsskolen Urbans egne elever, der skal spille i skoleorkestret, og derfor er skolen og kulturskolen efter sommerferien klar til at undervise flere end 50 elever i 2. og 3. klasse i instrumenter som violin, klarinet, trompet og cello. Både antallet af elever og instrumenter bliver udvidet hen ad vejen.

Udforske kulturens verden

OrkesterMester er sat i gang af Danske Kultur- og Musikskoler og støttet af blandt andre Slots- og Kulturstyrelsen, og i Esbjerg Kommune er tanken om skoleorkestre ikke ny. Tilbage i 1949 blev de første skoleorkestre og kor nemlig oprettet på kommunens skoler, og på den måde trækker historien en rød tråd til i dag, hvor kommunens kulturpolitik netop sætter fokus på, at alle børn og unge tidligt skal have mulighed for at udforske kulturens verden.

"Kultur er med til at danne og udvikle børn og unge, fordi den åbner deres øjne for nye kompetencer og nye perspektiver på hinanden og verden omkring dem. Derfor er jeg sikker på, at samarbejdet med OrkesterMester bliver til stor gavn og glæde for alle deltagere, og det er da også en fornøjelse for alle os andre, der får lov til at lytte til den gode musik", siger May-Britt Andrea Andersen, formand for Kultur & Fritidsudvalget i Esbjerg Kommune.

Kunst og kultur i skoledagen

Netop Præstegårdsskolen Urban er et oplagt sted at skyde OrkesterMester i gang, fordi hele Urbanskolen som kulturprofilskole tænker kunst og kultur ind i skoledagen. Det er ambitionen, at skolens to andre afdelinger, Rørkjær Skole Urban og Danmarksgade Skole Urban, også skal have musikklasser, så Urbanskolen kan få et samlet skoleorkester.

Skolestolthed og spilleglæde

Også hos OrkesterMester ser projektleder Bent Hjort frem til at sætte musikken i gang i Esbjerg.

"OrkesterMester er hele klasser, der spiller. Dermed passer projektet helt perfekt i forhold til Esbjerg Kommunes kulturpolitik, som overordnet har fokus på, at kulturen skal være for alle. Jeg forventer, at det kommende skoleorkester på Præstegårdsskolen Urban blandt elever, skole og forældre vil understøtte selvtillid, sammenhold, skolestolthed og spilleglæde", siger Bent Hjort, projektleder for OrkesterMester.