Talentlinie

Velkommen til Kulturskolens Talentlinje i musik.

Velkommen til Kulturskolens Talentlinje i musik.

Talentlinjen er for dig, der elsker musik og har viljen til at gøre en indsats.

Formålet med Talentlinjen er at arbejde intensivt med musikken, og udvikle dig sammen med andre talenter - eventuelt med sigte mod optagelse på MGK.
 
Du vil på Talentlinjen få yderligere fag samt en række spændende udfordringer i fællesskab med andre talenter på dit niveau.
 
Undervisningen består ugentligt af:

- soloundervisning på dit hovedinstrument
- sammenspil
- teori/hørelære

I løbet af året afholdes spændende  talentweek-ends, workshops og sammenspilsprojekter . Du vil også blive indbudt til eksterne arrangementer i samarbejde med andre, i form af både koncertoplevelser, masterclasses, samarbejde med Kulturskolens Musikaske Grundkursus m.v.

Undervisningen på Talentlinjen varetages af højt kompetente musikere og musikpædagoger, som vil lede dig på vej til at opfylde dine drømme om at blive en rigtig dygtig musiker.
For at kunne hjælpe dig til at nå dine mål, må du som talentelev være indstillet på at opfylde følgende forventninger:

Du forventes at
…gøre en ekstra aktiv indsats i forhold til forberedelse og involvering.
…deltage i relevant orkester/sammenspil året igennem.
…deltage i offentlige koncerter/årsprøver
... deltage i planlagte talentweekends

Sådan optages du på talentlinjen

Du kan søge ind  hvis du er mellem 10-22 år.

Man optages for 2 år af gangen, og skal genansøge på lige vilkår med nye ansøgere efter 2 år.
Det første du skal gøre er at tilmelde dig soloplus på dette link.

Det næste du skal gøre er at udfylde selve ansøgningen om optagelse på talentlinjen.

I tilmeldingen skal du indsætte en video, hvor du præsenterer dig selv (man skal kunne se hele dig), spille 1-2 stykke(r) musik efter eget valg – max 5 minutter – og indsende den senest 6.maj . Du kan vælge at sætte et you-tube eller dropbox link ind i den elektroniske ansøgning eller sende videoen via We Transfer til beski@esbjergkommune.dk

I ansøgningen  skal din nuværende hovedfagslærer give en lille udtalelse om dig.

Du vil blive indkaldt til en kort samtale, hvis vi finder dig egnet. Nuværende talentelever kommer også til samtale, hvis de ønsker at fortsætte. Nuværende talentelever skal ikke indsende video, de vil blive bedømt ud fra midtvejsprøven, årsprøven og engagement året igennem.

Alle ansøgere vil få besked om optag sidst i maj. 

Prøver

Omkring jul afholdes Midtvejskoncerten med evaluering af talentelevens indsats. Årsprøven, som afholdes ved sæsonslut, skal bestås for at kunne fortsætte det efterfølgende år.

Pris

Talentlinjen er gratis, forudsat du er tilmeldt Solo Plus – 35 minutters hovedfagsundervisning pr. uge.
 
Sted

Undervisningen i fællesfag forventes som udgangspunkt at ske på Kulturskolens afdeling i Islandsgade, Esbjerg. Undervisningen i hovedinstrumentet vil kunne ske lokalt hvor læreren i forvejen underviser.
 

Yderligere oplysninger
om Talentlinjen kan fås ved henvendelse til rytmisk afdelingsleder og talentlinjekoordinator Berit Skildal på tlf. 21138883 eller på beski@esbjergkommune.dk.