Kontakt administration og ledelse

Administration og ledelse

Esbjerg Kulturskoles administration har kontor i A-fløjen i Islandsgade 50. 

 

Her kan Kulturskolens administrative personale kontaktes i kontorets åbningstid. 

 

Kulturskolens kontor har åbent alle skoledage fra kl. 8.30 til kl. 15.00 eller efter aftale. Kulturskolen er som regel lukket i skolernes ferie og fridage.

 

Administrationen

   

 

 

Louise Lyngs Mortensen

Økonomimedarbejder

Regninger og løn

tlf. 7616 6503

lomor@esbjergkommune.dk

 

Helle Schwartz

Overassistent

Elevadministration

tlf. 7616 6504

hekl@esbjergkommune.dk

 

Ulla Wolf

Adm. Leder /Stedfortræder

tlf. 7616 6505

uwo@esbjergkommune.dk

 

     

Ledelsen:

   

Jan Rohde Pedersen

Kulturskoleleder

tlf. 7616 6500 

jrp@esbjergkommune.dk

   

Winnie Martinussen

Afd. leder musik,
Klassisk afd. Esbjerg, Skolemusik, EM, Kor og Blokfløjte, Fanø

tlf. 7616 6502

 

wm@esbjergkommune.dk

 

Berit Skildal Dammark

Afd. leder musik,
Rytmisk afd. Esbjerg, Bramming, Ribe

Talentkoordinator

PR-ansvarlig

tlf. 2113 8883

beski@esbjergkommune.dk

 

 

 

Turi Malmø

Afd. leder Teater og Ballet

Koordinator f. TGK

tlf. 7616 6500

tuma@esbjergkommune.dk

Marie-Louise Exner

Koordinator BGK

tlf. 7616 6500

mlexner@hotmail.com

 

 

 

Nicolas Kock

Koordinator for Musikalsk Grundkursus

tlf. 7616 6500

nicolas@esbjergkommune.dk

 

 

 

     

Teknisk / adm. personale

   

 

Marie Kjær 

Bibliotekar

 

Ole Berg

Service medhjælper

Anita Andersen

Asyl Syd

ana43@esbjergkommune.dk

Marianne Rauff

Rengøringsassistent

Jørgen Schmidt

Service medhjælper

Niels Peter Bruun Nielsen

Serviceleder

tlf. 40 35 75 30

npb@esbjergkommune.dk