Mission Vision Værdinormer og Læringsmål

Mission, Vision, Værdinormer og læringsmål

Mission (Formål)
Esbjerg Kulturskoles mission er:

 • ”At styrke og udvikle børn og unges musisk-kreative kompetencer såvel individuelt som i fællesskab med forståelse for og oplevelse af forskellige kunstarters gensidige inspiration og den deraf opnåelige synergieffekt.”
 • ”At bibringe den enkelte færdigheder til livslang musisk- kreativ udfoldelse.”
 • ”At formidle den enkelte værdifuld personlighedsudvikling.”
 • ”At fremme talentudvikling”.
 • ”At understøtte Esbjerg Kommunes ambition om at være en Kultur- og uddannelseskommune.”
 • ”At være en kulturel dynamo i og for Esbjerg Kommune.”


Vision

 • "Kultur til tiden"


Værdinormer

 • ”Mennesket og kunsten i centrum”
 • ”Ansvarlighed og gensidig tillid”
 • ”Kvalitet skal være redskabet”
 • ”Glæden skal være flammen”

 

Læringsmål

Ovenstående værdier understøtter Kulturskolen ved at hver enkelt lærer arbejder med og udvælger sit fokus ud fra følgende læringsmål:

Det er et mål, at eleven i oplevelsen, undervisningen og udøvelsen

 • udvikler sig og flytter grænser
 • fokuserer, koncentrerer sig, fordyber sig og indlever sig i kunstneriske udtryk
 • har lyst og mod til at udtrykke sig kunstnerisk
 • har en legende og kreativ tilgang til sit kunstneriske virke
 • er skabende/medskabende
 • har lyst til at opleve kunst
 • forholder sig nysgerrigt/undersøgende.