Idekatalog

Idekatalog


Kompagnonundervisning

Et længere undervisningsforløb, hvor der samarbejdes mellem en musikpædagog/billedkunstlærer og folkeskolelærer om den obligatoriske undervisning i 0.-6. kl. 


Kortere modulforløb/projekter på folkeskolen/Kulturskolen i alle kunstformer med afsluttende produkt
Et kortere undervisningsforløb med underviser fra Kulturskolen om et projekt fx i musik, billedkunst,  teater eller dans. 


Weekendseminarer

Folkeskolelærere og musikpædagoger samarbejder og idéudvikler med henblik på at tage det bedste fra begge verdener: Hvad kan vi sammen?


Instrumentalundervisning solo- eller holdundervisning i skoletiden

Elever kan tilbydes solo- eller holdundervisning i skoletiden enten på Kulturskolen (Islandsgade (Esbjerg), Linje10 (Bramming) eller SeminarieHuset (Ribe)) eller på hjemskolen, hvis dette vil være muligt, og derved opfylde sin undervisningspligt.


Projektforløb for specialklasser

Modulforløb med tværfaglige samarbejder, hvor der arbejdes med kreative musikalske processer, hvor eleverne selv er med til at skabe musik. Det kunne være at sætte musik til billeder, lyrik, historiske begivenheder m.m. 


Kor, skoleorkestre, sammenspil, bands.

Ønsker skolen at oprette kor eller orkester kan Kulturskole være behjælpelig.


Samarbejde med faglærere i almene skolefag

Kulturskolen har et højt uddannet personale indenfor musik, billedkunst, teater og ballet, som kan tilføje yderligere kvalitet i den gode skoleundervisning.


Obligatorisk forskole til alle 0. klasser

Musikalsk Forskole kan, hvis skolen prioriterer det, blive en del af det samlede tilbud i 0. klasse.


Valgfag i 7.-9. kl. i musik og billedkunst

I musik kan der på hjemskolen eller Kulturskolen arbejdes med fx. sangskrivningsforløb, band, sang og bevægelse eller musikorientering.

I billedkunst kan Kulturskolen på hjemskolen eller på Kulturskolen tilbyde at arbejde med fx. grafik, keramik og skulptur.


Konsulentbistand

Kulturskolen kan levere konsulentbistand i forbindelse med skoleteater. Billedkunstlærere kan fungere som konsulenter ved fremstilling af scenografi, og musikpædagoger kan hjælpe med den musikalske side af forestillingen.


Almen musikviden / Musikorientering

Undervisning ved en musikpædagog - (evt. sparring med folkeskolelærer) - hvor nodelæsning, teori, musikhistorie, ssb, sang osv. indgår.


Musik og bevægelse/dans

Tilbud om at undervise i forbindelse med, at børnene skal bevæge sig 45 min. hver dag. Kulturskolen har bl.a. erfaring fra musikalsk/dramatisk legestue, og kan også tilbyde SSB (sang-spil-bevægelse) for eleverne.


Levende musikhistorie

Folkeskolelærer og musikskolelærer samarbejder om at holde emneuger, fx blues, rock, jazz, pop, rn’b. Forløbet afsluttes med en koncert med elever/lærere.


Fællestimer (timekoncerter, morgensang o.a.)

Mangler skolen en pianist til morgensangen eller dimissionen ? .. eller ønsker man en lille koncert til et fælles arrangement ?
Mulighederne er mange, og Kulturskolen kan hjælpe!


Musik i daginstitutioner - Musikforløb for børnegrupper

Kulturskolen sender gerne en musikpædagog ud i vuggestuen/børnehaven og underviser en gang om ugen i 6-12 uger. Der arbejdes med musik, motorik, sprog, og vigtigst af alt: Den gode musikoplevelse.


Kultur i børnehaver - et samlet forløb med undervisning i Kulturfag.

Kulturskolen indgår et samarbejde med børnehaven og tilrettelægger et samlet forløb med undervisning i kulturfagene billedkunst, musik og teater. I forløbet undervises der i hvert kulturfag 2 gange om ugen i 12 uger.
Forløbet henvender sig til de store børnehavebørn, som styrkes gennem kulturfaglig læring og kreativ fordybelse.


Musikklasser

Alle børn i klassen spiller det samme instrument under kyndig vejledning af en lærer fra Kulturskolen i samarbejde med musiklæreren i én af klassens ugentlige obligatoriske musiktimer.


Efteruddannelse af folkeskolelærere

Kulturskolen kan tilbyde efteruddannelseskurser for musik-, billedkunst- og teaterlærere i folkeskolen. F.eks. brugsklaver/guitar, kurser i forskellige emner fx stomp, sang- og stemmetræning, sammenspil, billedkunst teater og dans.


Sparringsforløb mellem folkeskolelærere og musikskolelærere

Sammenspilsforløb, hvor rytmisk bands (de elever, som allerede er elever i Kulturskolen) er grundstammen, kor og ssb (sang-spil-bevægelse) er ingredienser.