Forudsætninger og optagelse

Sådan bliver du optaget på BGK