Forudsætninger og tilmelding

Optagelseskrav til Elektronisk Musik og Lydkunst:

14 dage før prøven indsender den optagelsessøgende en CD med egne værker, som demonstrerer et kunstnerisk kreativt projekt, hvori computeren som lyd/musik-instrument indgår som en væsentlig del. Materialet skal have en varighed på ca. 15 minutter.

Desuden indsender ansøgeren en skriftlig ansøgning, som indeholder begrundelse for, hvorfor der ansøges om optagelse, og som fortæller om indholdet på CD´en: hvorfor og hvordan materialet er blevet til.

Selve optagelsesprøven former sig som en samtale med ansøgeren, en fagcensor og den gennemgående censor. Samtalens varighed er ca. 15 minutter. 

Materialet til optagelsesprøven sendes i 3 eksemplarer til: Esbjerg Kulturskole, Islandsgade 50, 6700 Esbjerg. 

 

Du kan tilmelde dig på denne side: www.musikalskgrundkursus.dk