Præ BGK

Præ-BGK

Præ-BGK er for dig som har en særlig interesse i billedkunsten og måske har planer om at søge optagelse på BGK.
Præ-BGK er for dig, der går eller har gået til billedkunst på Esbjerg Kulturskole og nu søger udfordringer på et niveau med større selvstændig og en i højere grad af kunstnerisk indfaldsvinkel.  
Du er ca. 14-20 år.

Du arbejder seriøst med billedkunsten og ønsker at fordybe dig yderligere heri, samt at styrke og udvikle dit billedkunstneriske talent

Hvad får du som elev på Præ-BGK?

Undervisningens indhold vil relatere sig vekslende mellem grundlæggende øvelser og teknikker som tegning, maleri, skulptur og brug af digitale medier, og i perioder til friere tematiske forløb med henblik på udstillinger og optagelse på BGK.

Der undervises endvidere i kunsthistorie og samtidskunst ved kunstmuseumsbesøg og atelierbesøg hos professionelle udøvende kunstnere.

Du får din egen nøgle til billedkunstværkstedet, så du kan komme og gå og arbejde når du vil.

Tilbud om at deltage i nogle af BGK´s gæstelærerforløb og evt nogle af bgk´s studieture

Undervisningen forløber sig til op til to år – 2,5 timer om ugen. Derudover tillægges perioder med gæstelærerforløb, arbejdsforløb, studieture og ekskursioner.

Optagelse

Du skal indsende skriftlig ansøgning indeholdende beskrivelse af din nuværende undervisning samt en visuel præsentation af dine værker.

Der opnås elevplads på et PRÆ-BGK ved en mindre optagelsesprøve og -samtale. Undervisningen følges op af årlig evaluering.

Ansøgningen indsendes til:

Underviser på præ- BGK Marie-Louise Exner
Mobil: 29926109
Mail: mae2@esbjergkommune.dk

Ansøgningsfrist 30. juni