Studieorientering

Kursusorientering

Studieåret går fra uge 5 til og med uge 48.

Varighed

Kurset er tilrettelagt som et 3-årigt forløb, hvor den enkelte elevs arbejde og fortsatte deltagelse vurderes efter hvert år. Hver elev binder sig for 1 år ad gangen. 

Kombination med anden skoleundervisning:

Der er mulighed for at kombinere kurset med gymnasie-undervisning.
På Esbjerg gymnasium kan elever få tilrettelagt et særligt 3-4-årigt skoleforløb med henblik på at gøre det muligt at følge både TGK og gymnasie-/ hf undervisningen
Som TGK elev kan du endvidere med stor studiemæssig fordel blive en del af Esbjergordningen. læs mere om Esbjergordningnen (pdf)

Sted:

Undervisningen foregår Kulturskolens lokaler, Islandsgade 50 i Esbjerg, samt på teatre i lokalområdet. desuden rejser vi på eksursioner og studieture i ind- og udland.

Skemalægning:

Kurset består af intensive weekends, undervisning på eftermiddag/aftner på hverdage, ekskursioner og studieture. Dette betyder, at du som deltager skal være indstillet på at arbejde på TGK på hverdage og i weekender.

Betaling:

Undervisningen på TGK koster kr. 3.090,- pr år, desuden der må der påregnes udgifter til materialer, transport, overnatning o.lign i forbindelse med ekskursioner, studieture og forestillinger m.m svarende til ca. kr. 7.000,- årligt.
TGK finansieres af Esbjerg Kommune.