Dramatisk Legestue 4-6 år

Dramatisk legestue

” Og så sagde vi, at jeg var …”

I dramatisk legestue laver vi teaterlege, hvor vi har fokus på fantasi, krop, bevægelse, sang, rim og remser med inddragelse af rekvisitter og rytmeinstrumenter.

Undervisningen bidrager til barnets personlige og sociale udvikling. Stemme, sprog og indlevelse i roller og situationer er elementer i undervisningen.

Dramatisk legestue er 24 gange a 45 min.

Tilmelding

Er dette noget for dig, kan du tilmelde dig her !

 

Følg os på Facebook: