Teater Grundkursus

Teater Grundkursus (TGK)

 

” Jeg har oplevet mine år på TGK som super inspirerende og som en kæmpe gave.
TGK er et projekt som vi (lærere og elever) brænder for med både sjæl og hjerte!”

Teater Grundkurset er et uddannelsesforløb, som målrettet uddanner teaterudøvere, som kan stimulere teatermiljøet og som forbereder eleverne til optagelsesprøver på landets statsanerkendte teaterskoler. 

Kurset styrker kendskabet til teaterfaget og udvikler den enkelte deltagers kunstneriske evner og -disciplin. 

- For dig som brænder for teater og skuespil 

- For dig, som har ambitionen om og modet til at udfordre dit skuespillertalent 
- For dig som søger seriøst og udfordrende modspil fra kompetente undervisere, instruktører og de øvrige elever på holdet 
- For dig, som er mellem 17- 25 år (der kan i særlige tilfælde dispenseres) 

Undervisningen på TGK kan kombinere med en ungdomsuddannelse via Esbjergordningen, som støtter op om elevens faglige udvikling på både grundkurset og på ungdomsuddannelsen.
Læs mere om Esbjerg ordningen (pdf)

Undervisningsåret starter i uge 4 og slutter i uge 48

TGK er ikke SU berettiget. 

TGK-holdet består af max. 12 elever. 

Der er optagelsesprøve til den nye sæson d. 8. januar 2020
Tilmelding skal ske på 
denne blanket, der skal være Kulturskolen i hænde senest d. 3. januar 2020.

Undervisningen er gratis. Kurset financieres af Esbjerg Kommune og Kulturregion Vadehavet.

Der må påregnes dels udgifter til studieture, ekskursioner og materialer, herunder ophold, fortæring og transport svarende til kr. 7.000,- årligt

Evt. spørgsmål. Esbjerg Kulturskole 7616 6511 eller tuma@esbjergkommune.dk