Kursets indhold og form

Teater Grund Kursets indhold og form

Kursets faglige niveau ligger højt og der gives intensiv og målrettet undervisning. 

Du skal være indstillet på at arbejde seriøst og ansvarsbevidst både med egen forberedelse og fælles arbejde og prøver.

 

Uddannelsens omfang:

36 uger à gennemsnitligt 12 timers undervisning og studieaktivitet ( 540 min). 

Studieaktivitet består af workshops, studieekskursioner, arbejdsdemonstrationer og forestillinger

 

Mødepligt

Der er mødepligt til undervisningen. Mindre end 80 % fremmøde kan medføre bortvisning.

 

Formål:

At tilbyde og udvikle undervisnings- og kunstneriske skabelsesforløb, som kan stimulere og kvalificere teatermiljøet og forbereder eleverne til optagelsesprøver på landets statsanerkendte teaterskoler.

 

Undervisningen sigter mod:

  • At udvikle elevens personlige dramatiske fantasi og skaberevne. 
  • At eleven tilegner sig kendskab til grundlæggende teaterformer og opnår fundamental håndværksmæssig kunnen. 
  • At eleven gennem udvikling af kreative samspils evner skaber sig en forudsætning for at arbejde som udøvende skuespiller. 
  • At eleven gennem arbejdet på TGK erfarer teatermediets kollektive karakter og vigtigheden af social lydhørhed i skuespillerfaget. 
  • At eleven opøver evnen til aktiv refleksion over, hvad der foregår i scenekunsten og i beslægtede kunstarter. 

 

Struktur:

På teater Grund Kurset arbejdes der med 1 hovedgenre pr. undervisnings år:

1. år  : Moderne dramatik

2. år : Performance/ fysisk teater.

3. år : Klassiker.

  

Kurset er tilrettelagt med udgangspunkt i en række intensive weekend-workshops med overnatning., Disse workshops fokuserer målrettet på skuespillerens grundlæggende håndværk.

Disse følges op af undervisning i praksis og teori på 1 ugentlig hverdag (4 timer), samt selvstændigt arbejde. 

I disse workshop forløb kan der indgå samarbejde med Kulturskolens øvrige grundkurser ( forfattere, musik og billekunst)

1/3 inde i undervisningsåret påbegyndes en egentlig forestillingsproduktion med tilhørende prøvearbejde og turné. 

Prøvearbejdet foregår hver uge på hverdage og i weekender.

I forbindelse med forestillingsproduktionen  samarbejdes ofte med Kulturskolens øvrige grunduddannelser, BGK, MGK og TværGK.

 

Midtvejs- og årsvurdering:

Midt i hvert undervisningsår afholdes individuel midtvejs evaluering med hver elev for at gøre status over arbejdet og hovedfokuspunkter for den kommende produktion.

Ved årets afslutning vurderes elevens arbejde med ekstern censor. I denne vurdering tages der udgangspunkt i elevens kunstneriske og tekniske udvikling i løbet af året og elevens arbejde i forestillingsproduktionen.

Denne vurdering ligger til grund for det videre kursusforløb. Såfremt eleven ikke udviser den fornødne udvikling, kan eleven ikke fortsætte på TGK.

Ved års vurderingen medvirker 1 underviser, 1 ekstern censor, koordinatoren for TGK og Esbjerg Kulturskoles leder. 

 

Kursusbevis:

Der udstedes kursusbevis, der dokumenterer elevens gennemførelse af Teater Grund Kurset.